Andra utbildningar och evenemang

Grupper för Instructor-examen

Instruktörer på kursen är personer som vill avlägga NIL Instructor – examen, kursen är samtidigt deras examensprov. Kursinnehållet följer NIL Sea Kayaker kursens innehåll.

Kursen genomförs som en paddlinstur över två dagar, övernattning i egna tält på en holme utanför Sommaröarna i Esbo.

Kursen startar vid paddlingsföreningen Canoas skjul lördag kl. 9.00 (beredd för paddling, kajakerna packade) och slutar söndag kl. 16.00.

Grupper för Guide-examen

Lär dig mera om paddling, veckoslutet leds av NIL Guide-examinander. Det är samtidigt deras examensprov. Under veckoslutet får du öva dig i olika räddningtekniker tillsammans med gruppen. Om du själv tänkt avlägga NIL Guide-examen någon gång, är det här ett ypperligt tillfälle för dig att lära dig mera och se vad examensprovet går ut på.
Deltagarna ska vara på nivå Advanced Sea Kayaker / Meloja 3.
Övernattning i egna tält på en holme utanför Porkala udd.
Kursen börjar fredag kl. 18.00. Deltagarna är beredda för paddling med kajakerna packade på den lilla parkeringsplatsen vid Mjölandsbron i Porkala, adress Tullandsvägen 238, google länk: https://goo.gl/maps/rD3PY joch slutar söndag kl. 16.00.