Kurser

Kolla våra kurser

Finlands havspaddlingsförening (SuMe) utvecklar och upprätthåller högklassiga grund- och fortsättningskurser i havspaddling med betoning på säkerhet, men arrangerar inte kurserna själv. Kurser som följer SuMes utbildningssystem kan arrangeras av både företag och paddlingsföreningar. På SuMes webbplats finns en länk till alla godkända kursarrangörer.

SuMe har följande kurser: Grundkursen ”Meloja 1 SuMe” före detta ”NIL Kayaker” och fortsättningskurserna ”Meloja 2 (SuMe)”, före detta ”NIL Sea Kayaker” och ”Meloja 3 (SuMe)”, före detta ”NIL Advanced Sea Kayaker”.

På kurserna betonas praktiska färdigheter i olika paddlingssituationer. Kurserna följer SuMes kursplan. På fortsättningskurserna får varje deltagare personlig feedback av instruktören. Kursen leds alltid av en instruktör licensierad av SuMe. För att inlärningen ska vara effektiv är deltagarantalet begränsat till max. sex elever/instruktör.

SuMes utbildningsstig ger alla paddlare en möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter. Deltagarna kan bygga på sina kunskaper och bli havspaddlingsguide eller -instruktör.

Endast personer med en avlagd SuMe-examen enligt kurskriterierna kan leda SuMes kurser. En Guide eller Instructor kan leda grundkursen ”Meloja 1 (SuMe)”. Fortsättningskurserna ”Meloja 2 (SuMe)” och ”Meloja 3 (SuMe)” kan ledas av Instructörs som är förtrogna med kursinnehållet och observerat en kurs. Det garanterar en högklassig och professionell utbildning, vilket utgör grundprincipen för SuMes verksamhet.

 

SuMe förbehåller sig rätten att övervaka alla kurser som hålls enligt deras system, och kan ingripa i missförhållanden om det behövs.
Vår verksamhetssamordnare ger närmre information. Ta kontakt info@merimelonta.fi.

Kurser för havspaddlare

Meloja 1 (SuMe) - grundkurs

Grundkursen i havspaddling lägger tyngdpunkten på säkerhet, ger grundliga färdigheter för nybörjare och en god grund för fortsatt utveckling som paddlare.

Paddlare som avlagt kursen behärskar grunderna i paddling och förstår riskerna med paddling på havet.
Kurslängd: minst 10 timmar. Kursen kan arrangeras ett veckoslut eller under tre kvällar.
Målsättning: Paddlare som avlagt kursen behärskar grunderna i paddling och förstår riskerna med paddling på havet.
Förhållanden: Skyddat/lugnt havs- eller insjöområde.
Förhandskrav: Inga förhandskrav.

Instruktör: Guide/Instruktör licensierad av SuMe. Max. sex elever/instruktör.

Praktiska paddlingsfärdigheter
 • I och ur kajaken
 • Grunderna i paddling framåt (rätt justerad kajak, god sittställning, grepp i vattnet, rotation av kroppen)
 • Kajaklutning och stöd (lågt stöd på plats och i rörelse)
 • Vända och styra kajaken (svepdrag, roder, grunderna i vändning med lågt stöd)
 • Förflyttning i sidled
 • Stanna
 • Backa
 • I och ur flotte

Säkerhetskunskaper
 • Grunderna i säkerhet på sjön (medvetenhet och attityd, ruttplanering och beaktande av väderförhållanden, kartläsning, övrig trafik på sjön — regler i farleder)
 • Kapsejsa och simma med kajaken till stranden
 • Kamraträddning (agera som både räddare och simmare)
 • Utrustning (mobiltelefon i vattentät förpackning, byteskläder, pump/öskar)
 • Paddling i grupp (ömsesidigt ansvar för gruppens väl)
 • Grundläggande första hjälpen vid paddling (vanligaste behov av första hjälpen, hypotermi)

Paddling som hobby
 • Allemansrätten — var är det tillåtet/inte tillåtet att paddla eller ta i land
 • Fortsätta med paddling som hobby, t.ex. föreningar, kajakuthyrning

Kursseja voivat järjestää vain SuMe:n hyväksymät kouluttajat.

Seuraavat kurssit:

Aika: 3.-4.6.2024

Paikka: Helsinki

Järjestäjä: Moln

Ilmoittaudu

Aika: 10.-11.7.2024

Paikka: Nötö, Saaristomeren Kansallispuisto

Järjestäjä: Melonta Akatemia

Ilmoittaudu

Meloja 2 (SuMe) - fortsättningskurs

På Meloja 2 kursen finslipas grunderna i paddling. Vi lär oss en bra paddlingsteknik. Vi lär oss kanta på kajaken som en del av styrteknik. Vi övar grunderna i paddling i vågor och olika former av räddning i en trygg miljö. Vi lär oss olika sätt att bogsera kajaken, första hjälpen för paddlare och grunderna i navigation.

Kursinnehållet ger en bra utgångspunkt för att avlägga nivå EPP2 för Euro Paddle Pass (provet avläggs separat).

Kurslängd: minst 10 timmar. Kursen kan arrangeras ett veckoslut eller under tre kvällar.
Målsättning: Kursdeltagaren klarar sig själv i alla nedan beskrivna förhållanden, och kan samtidigt fungera som en pålitlig del av gruppen.
Förhållanden: delvis öppet havs- eller insjöområde, vind 4-8 m/s, max. 0,5 meter höga vågor.
Förhandskrav: Paddlaren behärskar kajakpaddlingens grunder (se deltagarinstruktioner).

Instruktör: Sea Kayak Instructor licensierad av SuMe. Max. sex elever/instruktör.

Praktiska paddlingsfärdigheter
 • Grunderna i effektiv paddling framåt (rätt justerad kajak, god sittställning, grepp i vattnet, rotation av kroppen, hög&låg teknik)
 • Luta kajaken
 • Styrteknik (sveptag, högt akterroder — styrning genom att ändra bladvinkel, förflyttning i sidled)
 • Stöd (lågt stöd på plats och i rörelse, vändning med lågt stöd, 8-stöd)
 • Grunderna i paddling i vågor och vind (kajakens form och egenskaper, trimning, viktförflyttning, skädda, utnyttja förhållanden)

Säkerhetskunskaper
 • Kapsejsning och räddning (tömma kajaken, rädda sig själv med paddelflotta eller utan)
 • Kamraträddning(”heel hook”, bägge kapsejsat)
 • Eskimåräddning
 • Bogsering ensam och i grupp (välfungerande bogsersystem, koppling och lösgöring av bogsering, kontaktbogsering, stöd i parflotte)
 • Utrustning (mobiltelefon i vattentät förpackning, reservpaddel, bogserlina och kapkniv, pump, signalutrustning, reservenergi, förstahjälpsväska, litet reparationskit)

Paddling i grupp
 • Paddling i grupp (uppgifter och roller, avstånd, ömsesidigt ansvar för gruppens väl)
 • Ruttplanering och beaktande av väderförhållanden
 • Grundläggande kunskaper i navigation (sjömärken, kartläsning, objektiv navigering, ta ut kurs)
 • Grundläggande första hjälpen vid paddling (vanligaste behov av första hjälpen, hypotermi — symtom och vård)

Kursseja voivat järjestää vain SuMe:n hyväksymät kouluttajat.

Seuraavat kurssit:

Aika: 25.-26.6.2024

Paikka: Inkoo

Järjestäjä: Rolling Kayak

Ilmoittaudu

 

Aika: 29.-30.6.2024

Paikka: Inkoo

Järjestäjä: Rolling Kayak

Ilmoittaudu

 

Aika: 1.-2.6.2024

Paikka: Sipoo

Järjestäjä: Kajakilla

Ilmoittaudu

Aika: 8.-9.6.2024

Paikka: Espoo

Järjestäjä: Ulla Pellinen

Ilmoittaudu

Aika: 13.-14.7.2024

Paikka: Sipoo

Järjestäjä: Kajakilla

Ilmoittaudu

Meloja 3 (SuMe) - fördjupad fortsättningskurs

På kursen Meloja 3 ges paddlingskunskaperna på en högre nivå och i mer krävande förhållanden. Deltagarna lär sig assistera gruppledaren i räddningssituationer både som räddare och som assisterande bogserare. De lär sig förstå och bedöma risker i simulerade situationer i praktiken. En person som genomgått kursen kan anse sig vara en skicklig paddlare.

Kursinnehållet ger en bra utgångspunkt för att avlägga nivå EPP3 för Euro Paddle Pass (provet avläggs separat).

Kurslängd: minst 10 timmar. Kursen kan arrangeras ett veckoslut eller under tre kvällar.
Målsättning: kursdeltagaren klarar sig själv i alla nedan beskrivna förhållanden, och kan samtidigt fungera som en tillförlitlig gruppledarassistent till exempel i räddningssituationer.
Förhållanden: delvis öppet havs- eller insjöområde, vind 6-10+ m/s, ca 0,5—1,0 meter höga vågor.
Förhandskrav: Paddlaren behärskar väl kajakpaddlingens grunder (se deltagarinstruktioner).

Instruktör: Sea Kayak Instructor licensierad av SuMe. Max. sex elever / instruktör.

Praktiska paddlingsfärdigheter
 • Effektiv paddling framåt
 • Effektiv kajaklutning och stöd i praktiken (lågt stöd, högt stöd, rörligt stödtag)
 • Styrteknik (ytterdrag, förflyttning i sidled i fart, akterroder/omvänt akterroder)
 • Kombination av styrtekniker
 • Paddling i vågor och vind (viktförflyttning, utnyttja förhållandena, surf)

Säkerhet
 • Rädda sig själv (ta sig in i kajaken, re-entry med paddelflotta eller utan)
 • Assisterad kamraträddning i praktiken (”heel hook”, rädda en medvetslös/uttröttad ”scoopning”, bägge kapsejsat, bogsering i räddningssituation)
 • Eskimåsvängens grunder
 • Utrustning (mobiltelefon vattentätt förpackad, reservpaddel, bogserlina och kapkniv, pump, signalutrustning, reservenergi, förstahjälpsväska, liten reparationskit)

Paddling i grupp
 • Paddling i grupp (beakta medpaddlare och reagera, assistera vid räddning)
 • Ruttplanering och beaktande av väderförhållanden (meteorologi)
 • Navigation (flytande objektiv navigering, missvisning, ta ut kurs, lokalisering och koordinater, grunderna i mörkernavigering)
 • Första hjälpen vid paddling (vanligaste behov av första hjälpen, hypotermi — symtom och vård)

Kursseja voivat järjestää vain SuMe:n hyväksymät kouluttajat.

Seuraavat kurssit:

Aika: 11.-12.5.2024

Paikka: Porkkala

Järjestäjä: Rolling Kayak

Ilmoittaudu

Aika: 18.-19.5.2024

Paikka: Sipoo

Järjestäjä: Kajakilla

Ilmoittaudu